Komunikace v konfliktních situacích na středních školách


Chceme, aby dospívající měli možnost učit se řešit konflikty, vyjadřovat jasně a s respektem své potřeby a myšlenky, budovat porozumění i přes názorové či generační propasti, nést zodpovědnost... zkrátka zrale komunikovat.

Chceme s dospívajícími rozvíjet emoční inteligenci, empatii a umění naslouchat. Budeme s nimi trénovat schopnost konstruktivně jednat a upřímně vyjádřit, co chtějí říct a to nezraňujícím způsobem. Díky tomu budou lépe zvládat náročné komunikační situace a pozitivně rozvíjet vztahy s lidmi kolem sebe.

Bližší informace 

Kurzy probíhají od září 2018 ve formátu každotýdenních 90-ti minutových setkání se skupinou studentů 2.-4.ročníků na středních školách v Brně.

Vycházíme z metodiky Non-violent communication (zkráceně NVC). Aplikujeme zkušenosti z využití této metody ve školství v USA, Německu a Švédsku. NVC klade důraz na praktické vyvážení empatie s jasným vyjadřováním vlastních potřeb a na vytváření řešení, přijatelného pro obě strany. Přínos kurzů budeme sledovat v rámci výzkumné spolupráce s Národním Ústavem Duševního Zdraví a Katedrou Pedagogiky FF MU.

Jednotliví lektoři na SŠ: Iva Sobotková, Martin Zahradník

Garant projektu: Ondráš Přibyla

Jestli máte zájem o tyto kurzy na pro vás blízké střední škole, ozvěte se nám. Plánujeme rozšiřovat kurzy dále.