KoLibri

Komunikace, která osvobozuje

6 setkání, úvodní kurz nenásilné komunikace

Eva Malířová

lektorka

Na nenásilné komunikaci mne vedle potenciálu pro transformaci mezilidských vztahů zajímá její přínos pro fungování společnosti, zejména otázka, jakým způsobem mohou principy nenásilné komunikace podpořit konstruktivní přístup k rozdělení společnosti a ke globálním výzvám.  Pomáhám lidem, aby se slyšeli v tom, co je pro ně důležité a přicházeli společně s nápady, ať už v kontextu facilitace skupin či párové mediace. Učím metodické kurzy kritického myšlení pro učitele. Mám dvouletou dceru a s tou se učím zase já. 

 • Přáli byste si větší otevřenost a opravdovost v osobních vztazích? 

 • Už vás nebaví vyhýbat se v práci kolegovi, kvůli často nepříjemné komunikaci?

 • Jste v restauraci svědkem konfliktu a přemýšlíte, zda a jak do něj zasáhnout?

Použijte svůj vliv a proměňujte vztahy, jichž jste součástí.  

Nenásilná komunikace je osvobozující. Když se mi podaří nejednat pod vlivem svých emocí ale s jejich vědomím, získávám nad situací vládu. 

Principy a techniky nenásilné komunikace vám během šestitýdenního tréninku pomohou proměňovat zadrhávající se komunikační situace, jichž se účastníte v práci, v rodině i na veřejnosti. 

Pro koho:

Kurz je vhodný pro ty, kdo chtějí zlepšit své komunikační dovednosti, pracovat s konflikty a naučit se techniky nenásilné komunikace. Pro ty, kdo chtějí konstruktivně řešit napjaté komunikační situace, měnit problematické opakující se situace na pracovišti či v rodině, nebo ovlivňovat situace ve veřejném prostoru směrem k větší spolupráci na dosahování společných cílů.  

Témata

 • Jak se vyjadřovat  a naslouchat ostatním i sobě způsobem, který posiluje pochopení a spojení mezi lidmi? Jak dosáhnout, aby každý měl podporu pro naplnění svých potřeb?

 • Jak i ve vypjatých situacích dosahovat vnitřní svobody - volit své reakce vědomě podle toho, co je pro mne nejdůležitější, nezávisle na vnějších okolnostech a impulzech?
 • Jak do komunikace vstupují formální i neformální vztahy nadřazenosti a podřízenosti (nadřízení a podřízení, rodiče a děti, lídři a následovníci)?
 • Jak nám mohou prosby pomáhat při utváření života, který chceme?

Jak to probíhá

Proč tréninková série?

Tréninkové série se skládají s více několikahodinových setkání. Prostor mezi jednotlivými setkáními umožňuje trénovat dílčí kroky či dovednosti a vracet se do tréninkového prostoru s živým materiálem uplynulého týdne. Zaměřují se na růst dovedností účastníků a účastnic.

Princip sebeřízeného učení

Každý máme jinou výchovu, jiné zaběhané reakce a v práci či rodině jsme vystavování jiným situacím, proto i potřeby v učení jsou pro každého odlišné. Na kurzu proto dávám prostor pro to, aby si každý z účastníků uvědomil, co je mu vlastní, kdy mu automatizované reakce a silné stránky slouží a kdy jsou na překážku, a jak rozšiřovat spektrům svých reakcí. Díky tomu si učastníci mohou sami určit, v čem se nejvíc chtějí posunout a jakou energii do toho chtějí dát. Ode mne získají podporu formou nabídky cvičení v mezičase a společného prostoru pro reflexi na setkáních.

Co se děje na setkáních ?

 • individuální, párová a skupinová cvičení na posílení komunikačních dovedností
 • analýza reálných situací z vašeho života 
 • sehrávky cvičných situacích
 • domácí úkoly pro trénink mezi setkáními
 • sdílení zkušeností nabraných v mezičase
 • teoretické drobnosti

Organizační informace

Kde: Brno, Centrum Syřiště, NaZemi Kounicova 42 (tram. 12, zastávka Nerudova)

Termíny: 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. vždy od 17:00 do 21:00.

Kolik: 

 • Standardní cena 5 500 Kč
 • Stipendijní cena 3 000 Kč.  V kurzu jsou vymezena 4 míst se stipendijní cenou. Stipendijní ceny řešíme individuálně. 
 • Sponzorská cena 7000 Kč. Zaplacením této ceny přispějete na další stipendijní místo v tomto nebo příštím kurzu. 
 • Informace k platbě zašleme po vyplnění přihlášky.

Přihláška: Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Storno podmínky:

 • Pokud byste se nemohli z nějakých důvodů zúčastnit a našli byste si za sebe náhradu, pak byste se vyrovnali s novým účastníkem, tedy žádné stornopoplatky byste nám neplatili. Jen nám prosím nahlaste jméno náhradníka, ať předem zjistíme jeho očekávání a informujeme ho o přípravě.
 • Pokud byste za sebe náhradníka nenašli a účast zrušili více jak 3 týdny před kurzem, též obdržíte celou částku zpět.
 • Pokud byste účast zrušili bez náhradníka mezi 3 týdny (včetně) a 8 dny před kurzem, obdržíte zpět 33 % kurzovného, neboť hrozí, že za vás již nikoho nenajdeme.
 • Pokud byste účast zrušili bez náhradníka 1 týden a méně před kurzem, kurzovné bohužel propadá, abychom umožnili realizaci kurzu přihlášeným a uhrazení všech souvisejících nákladů.

Pro více informací o kurzu pište: eva@nenasilnakomunikace.org
..