Humanity project - Týdenní experiment a dlouhodobý projekt


Čeká nás týdenní workshop. Expedice. Experiment.
23.-30.září 2018, Kréta

https://www.hm-project.org/hm/

Dlouhodobý projekt

Zajímá nás, jak být mužem v dnešní době, v dnešní společnosti. Jak pomoct klukům, aby dospěli, jak pomoct mladým i zralým mužům, aby žili své hodnoty a aby rozuměli sami sobě.

Jak říkají chlapi z LOMu: "Nevlastníme návod na správného muže a ani o něj neusilujeme."

Hledání toho, kdo jsem a kým chci být, nikdo nemůže udělat za vás. Ale ve svém hledání nemusíme být sami. Někdy je moc fajn se potkat s muži jiných generací (a zjistit, jakými těžkostmi si prošli nebo procházejí), někdy je fajn si vydechnout a odložit brnění (když víte, že nepotřebujete kamarádům kolem dokazovat, že jste někdo), někdy je fajn dostat provokující otázku od zkušeného kamaráda (a odhodit pak iluzi o sobě nebo o světě).

Myšlenka vznikla setkáním čtyř trenérů NVC (Non-violent communication) a zapálenými rozhovory o tom jak být opravdový a ne jenom hodný, o kultivaci a přijetí vlastní agrese.

Giorgos z Řecka, Ondráš z Moravy, Frank a Stephan z Německa. A volně se přidávají další...

NVC je pro nás sdílené řemeslo, základ. NVC profiluje naše myšlení a experimentování: opravdovost a napojení na sebe považujeme za základ, komunikace, zvládání a řešení konfliktů (vnitřních i vnějších) je naše řemeslo a stavíme na myšlenkách lidí jako Gándhí, M.L.King nebo Nelson Mandela (jo, chlapi) nebo méně známých jako Marshall Rosenberg a Carl Rogers. Zároveň jsme velmi otevření jiným impulsům, které souvisí nebo dříve souvisely s kultivací mužství: z bojových umění, tradičních tanců a zpěvů.